Trgovine na Kolekcije.com portalu

Oglašavanje vaše trgovine na našem portalu je vrlo jednostavno.

Prilikom logiranja u vaše korisničke stranice odaberite opciju moja trgovina, odaberite pretplatu koja Vam odgovara te nastavite dalje sa uređivanjem trgovine:

Napravite upload vašeg loga, stavite opis vaše trgovine, geografsku lokaciju koja se učitava s google app te iskoristite još puno opcija koje vam stoje na raspolaganju...

Vaša trgovina će se prikazivati na glavnoj stranici te link prema trgovini sa vašim oglasima/aukcijama.

Za sve nejasnoće ili detalje oglašavanja trgovine uvijek nas možete kontaktirati na odjel podrške.

Web Analytics